คุณสมบัติ

จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
เพศ หญิง-ชาย อายุ 25-33ปีขึ้นไป
มีประสบการ์ณอย่างน้อย 1 ปี
มีความรับผิดชอบ ส่งงานตรงเวลา
ความรับผิดชอบ พัฒนาระบบการจัดการ website และ web application สามารถใช้ javascript, ajax, php, jquery, css สามารถจัดระบบฐานข้อมูล mysql database ได้ดี คุณสมบัติ ชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี มีประสบการอย่างน้อย 1 ปี ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง พัฒนา และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆตลอดเวลา มีความรับผิดชอบ ส่งงานตรงเวลา สามารถทำงานภายใต้แรงกดดัน มีความสามารถในการประสานงานและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
สามารถใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป microsoft office ได้ดี
สามรถปรับตัวเข้ากับองค์กรได้เป็นอย่างดี
สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี
ยอมรับการเปลื่ยนแปลงได้ตลอดเวลา และเคยทำงานกับบริษัทจีนมาก่อน
สามารถเริ่มงานได้ทันที จะพิจราณเป็นพิเศษ

หน้าที่รับผิดชอบ

ออกแบบงาน Graphic Design ของเว็บไซต์ โดยคำนึงถึงเนื้อหา งานออกแบบจะต้องมีความสวยงาม แปลกใหม่ น่าสนใจ ใช้งานง่ายสร้างประสบการณ์ที่ดี ประสานงานร่วมกับนักพัฒนาโปรแกรมฟร้อนเอนด์ แบ็กเอนด์ การตลาดออนไลน์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบวัตถุประสงค์ และความต้องการในการนำเสนอเนื้อหาและกิจกรรมส่งเสริมการตลาดผ่านทางเว็บไซต์ได้ตรงกับความต้องการ และนโยบายของบริษัทฯ ศึกษา วิเคราะห์ และนำเสนอแนวทางการออกแบบเว็บไซต์ และ User Interface ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ในรูปแบบ Responsive ออกแบบ Graphics และ Animation

ติดต่อ

ส่ง CV (RESUME) และ PORTFOLIO มาที่ hr@aplusgt.com บริษัท เอพลัส โกลบอล เทคโนโลยี จำกัด
อาคาร The 9 Towers แกรนด์ พระราม 9 ทาวเวอร์เอ ชั้น 36

Leave a Comment