คุณสมบัติ

  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาจีน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • เพศ หญิง-ชาย อายุ 25-33ปีขึ้นไป
  • สามารถสื่อสารภาษาจีนได้ในระดับ HSK 5-6 เท่านั้น
  • เคยทำงานกับองค์กรจีนมาก่อน
  • มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับภาษาจีนเป็นอย่างดี
  • สามารถใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Microsoft office ได้ดี
  • สามรถปรับตัวเข้ากับองค์กรได้เป็นอย่างดี
  • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี
  • ยอมรับการเปลื่ยนแปลงได้ตลอดเวลา และเคยทำงานกับบริษัทจีนมาก่อน
  • สามารถเริ่มงานได้ทันที จะพิจราณเป็นพิเศษ

หน้าที่รับผิดชอบ

ประสานงานติดต่อ ติดตาม งานกับฝ่ายต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัท ประสานงานกับลูกค้า เน็ตไอดอล จดบันทึกรายงานการประชุม รับผิดชอบงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ติดต่อสอบถามรายะลเอียดเกี่ยวกับตัวงานตามแผนกต่า่งๆที่ได้รับผิดชอบในการดำเนิดงาน รับผิดชอบหน้าที่ที่ต้องติดต่อประสานงานลูกค้า งานอื่นๆที่ได้รับหมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

ติดต่อ

ส่ง CV (RESUME) และ PORTFOLIO มาที่ aplus.gt888@gmail.com บริษัท เอพลัส โกลบอล เทคโนโลยี จำกัด อาคาร The 9 Towers แกรนด์ พระราม 9 ทาวเวอร์เอ ชั้น 36

Leave a Comment