คุณสมบัติ

รูปร่างสมส่วน บุคลิกภาพดี มีสุขภาพผิวพรรณที่ดี
เพศ หญิงเท่านั้น
อายุ 23-25 เท่านั้น
หรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับมหาวิทยาลัย
กล้าแสดงออกไม่เขินอาย
มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับฟุตบอล ทีมบอล
สามารถทำงานได้เต็มเวลา
มีความสามารถพิเศษ 1 อย่าง

View Post

หน้าที่รับผิดชอบ

ดำเนินการผลิตวีดีโอ นำเสนอรายการฟุตบอล ตามที่ฝ่ายครีเอทีฟผลิต คอยดูแลตอบรับกระแสของแฟนคลับ งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ติดต่อ

ส่ง CV (RESUME) และ PORTFOLIO มาที่ aplus.gt888@gmail.com บริษัท เอพลัส โกลบอล เทคโนโลยี จำกัด อาคาร The 9 Towers แกรนด์ พระราม 9 ทาวเวอร์เอ ชั้น 36

Leave a Comment