คุณสมบัติ

จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
เพศ หญิง-ชาย อายุ 25-33ปีเท่านั้น
มีประสบการณ์ในสายงานด้านบริหารอย่างน้อย2ปี
มีความรู้ความสามารถด้านสายงานอย่างแท้จริง
มีความคิดสร้างสรรค์ในด้านผลงานของตัวเอง
มีความรับผิดชอบในด้านผลงาน
สามรถปรับตัวเข้ากับองค์กรได้เป็นอย่างดี
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ หรือภาษาจีนได้เป็นอย่างดี หรือภาษาใดก็ได้
ยอมรับการเปลื่ยนแปลงได้ตลอดเวลา และเคยทำงานกับบริษัทจีนมาก่อน
สามารถเริ่มงานได้ทันที จะพิจราณเป็นพิเศษ

หน้าที่รับผิดชอบ

รับผิดชอบการศึกษา ค้นหาข้อมูล และวิเคราะห์ความเป็นไปได้และเพื่อการพัฒนาธุรกิจใหม่ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งกำหนดแผนการดำเนินการในการลงทุนในธุรกิจใหม่นั้น ศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์เพื่อหาสรรหาช่องทางลงทุน หาช่องทางโอกาสใหม่ทางธุรกิจ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ประเมินโอกาสและความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นของช่องทางเหล่านั้น รวมทั้งเปรียบเทียบแนวทางในการลงทุนแต่ละประเภท วางแผนงานและตารางเวลาการดำเนินโครงการเพื่อการลงทุนใหม่ เตรียมข้อมูลพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการลงทุนให้รวดเร็วขึ้น รับผิดชอบการจัดทำระบบฐานข้อมูลสำหรับใช้ในการศึกษา วิเคราะห์เพื่อการลงทุนทางธุรกิจ

ติดต่อ

ส่ง CV (RESUME) และ PORTFOLIO มาที่ aplus.gt888@gmail.com บริษัท เอพลัส โกลบอล เทคโนโลยี จำกัด อาคาร The 9 Towers แกรนด์ พระราม 9 ทาวเวอร์เอ ชั้น 36

Leave a Comment